کشف البرز با دوچرخه WHYTE T130S

آقای مسلم ایران نژاد حامی محیط زیست و مارال ایرانی، جهانگرد و از معدود کسانی که از ایران با دوچرخه تا سیبری را رکاب زده به گروه HFB (ورای ایده تندرستی) پیوست.

ورای ایده تندرستی HFB

صعود به سی قله رشته کوه البرز با دوچرخه Whyte T130S

جهت پیگیری برنامه های ماجراجویانه ایشان، اخبار ما را دنبال کنید.